Geschiedenis

ASK-Stuwer

De geschiedenis van ASK-Stuwer begint in 2005. Na de fusie van de 3 Antwerpse universitaire instellingen (RUCA, UIA, UFSIA) tot Universiteit Antwerpen, besloten de koepelverenigingen ASK (RUCA) en Stuwer (UIA) om samen te gaan. Er werdt een nieuw schild ontworpen en de kleuren voor het nieuwe lint werden overgenomen van Stuwer (Blauw-Groen-Blauw). ASK-Stuwer trok in in het ‘ASK-kot’ op campus Middelheim (gebouw E).

Begin 2008 verhuisde ASK-Stuwer van het ASK-kot op CMI naar het officierennest in fort VI (CDE).

ASK

Het Antwerps Studentenkorps (ASK) werd opgericht in november 1965. Het bestond uit een Faculteitsconventie en een Filosofisch en Politiek Convent. Deze twee conventen werden opgericht naar voorbeeld van de universiteiten Gent, Brussel en Leuven. De beide conventen vormden de algemene raad van het ASK.

Gedurende de eerste twee jaren echter werkte deze structuur niet efficiënt genoeg, omdat er een tweestrijd bestond tussen de politieke verenigingen en het Faculteitsconvent, de overkoepeling van de faculteitskringen. Het Faculteitsconvent daarentegen functioneerde zeer goed in de eerste periode onder leiding van de toenmalige voorzitter Roland Van Den Berghe.

In september 1967 werd een centraal comité opgericht met als doel het dagelijks bestuur van het ASK waar te nemen, het opstellen van een nieuwe structuur en het organiseren van algemene verkiezingen. Dit betekende een grote vernieuwing in de studentenbeweging.

De structuur bestond uit een studentenparlement enerzijds en een ASK-bureau anderzijds. De voorzitter werd rechtstreeks verkozen. Het studentenparlement bestond uit één afgevaardigde per schijf van 100 studenten, ingeschreven in een faculteit, studierichting of instituut.

De eerste voorzitter afkomstig uit de generatie Ruca-studenten werd Robert Lipschütz in 1967. De werking van het studentenparlement onder leiding van Eberhard Coussement werd op de proef gesteld met de revolte in verband met de splitsing van de Leuvense universiteit.

Enkele woelige parlementsvergaderingen in aanwezigheid van rector L. Massart, als waarnemer, bepaalden de geladen sfeer van het jaar 68. Het Antwerps Studentenkorps vocht voor de splitsing van de Leuvense universiteit maar legde eveneens de klemtoon voor de verder uitbouw van de Universiteit Antwerpen, gebaseerd op de bestaande basis namelijk RUCA en UFSIA, maar zonder de dubbele waaier van kandidaturen, die UFSIA toen verdedigde.

In 1969 stelde gouverneur Kinsbergen een plan voor dat deze uitbouw verdedigde. Voor het ASK gingen de voorstellen niet ver genoeg. Het ASK verdedigde de stelling van één volledige universiteit waarin RUCA en UFSIA volledig zouden opgaan. Na de woelige periode 69 legde het ASK meer en meer de klemtoon op minder politiek geladen materies en vervulde zij de rol van overkoepelende organisatie van de verschillende faculteitskringen.

Activiteiten

  • CocktailParty (eerste keer georganiseerd in 84-85)
  • Go-kart Race (eerste keer georganiseerd in 84-85)

Lint kleur: Rood-Wit-Rood

Stuwer

Stuwer was de overkoepelende studentenvereniging aan de UIA. Stuwer is de afkorting van STUdentenWERkgroep. Sinds 2001 werd er reeds intensief samengewerkt met ASK. In 2005 ging Stuwer op in de fusieclub ASK-Stuwer.
De Geschiedenis van Stuwer zit goed verborgen in de archieven van de 3 Eiken Campus en daar zijn we nog naar op zoek.

Activiteiten

  • Drie-Eiken loop

Lint kleur: Blauw-Groen-Blauw