Studentenoverleg Antwerpen

Sinds 2003 hebben de Antwerpse studenten een stem in het stedelijk beleid. Via het Antwerps Studentenoverleg (ASO) formuleren de studentenvertegenwoordigers gedragen adviezen aan het stadsbestuur. De stad en haar 38 000 studenten bouwen via het studentenoverleg samen aan een bruisende studentenstad.

Het Antwerps Studentenoverleg is samengesteld uit 17 vertegenwoordigers van alle hogescholen en de Universiteit Antwerpen. Naast een afvaardiging van verschillende studentenverenigingen, zijn ook de studentenraden vertegenwoordigd op het overleg. De woordvoerder komt idealiter het ene jaar van een hogeschoolkoepel, het andere jaar van VUAS (Verenigde UAstudenten). Omdat de leefbaarheid in de studentenbuurt een belangrijk aandachtspunt is, begint elke vergadering met een vragenrondje aan de politie. Bovendien zit een afgevaardigde van het kabinet voor onderwijs rond de tafel. De studenten van het overleg vertegenwoordigen hun achterban ook in andere overlegplatformen. Zo hebben ze een zitje in de stedelijke jeugdraad, zijn ze vertegenwoordigd in de raad van bestuur en algemene vergadering van vzw Antwerpen Studentenstad en komen ze driemaandelijks bijeen met de belangrijkste actoren uit de studentenbuurt. Op het studentenoverleg komen alle thema’s aan bod die te maken hebben met Antwerpen als studentenstad.

Waarmee zijn we bezig?

Het studentenoverleg komt zes wekelijks samen. Daarnaast worden er rond bepaalde thema’s ook werkgroepen opgericht (zoals rond mobiliteit, cultuur, …). Zij bereiden de thema’s voor en zorgen voor de nodige terugkoppeling in het studentenoverleg. Via het studentenoverleg worden ook studenten afgevaardigd naar jeugdraden of wijkvergaderingen om de stem van de studenten te laten horen. Om snel op de bal te kunnen spelen, communiceren de leden van het studentenoverleg ook via een elektronisch forum. Vooral handig tijdens vakantieperiodes of als we snel enkele reacties willen peilen!

Thema’s

  • StuDay: een studenten welkom, georganiseerd door de stad Antwerpen en studentenvoorzieningen van de Antwerpse hogescholen en universiteit in samenwerking met Gate 15)
  • Mobiliteit: Samen met De Lijn zoeken we naar oplossingen om studenten zowel overdag als ‘s avonds tegen voordelige tarieven veilig in en uit de stad te krijgen. Een andere piste waarrond we werken is een fietsproject voor studenten in Antwerpen.
  • Cultuur: In Antwerpen bruist er heel wat creativiteit, ook en zeker bij jongeren. We willen werk maken van een aantal culturele, originele activiteiten.
  • Werken aan een betere studentenbuurt voor zowel de bewoners als de studenten (overleg met buurtbewoners, horeca, politie)

Communicatie

Indien je meer wil weten over dit initiatief ga dan naar de site van Gate 15