VUAS

VUAS is de overkoepelende studentenvereniging van de Universiteit Antwerpen en omvat beide overkoepelde studentenverenigingen, respectievelijk UNIFAC voor de Stadscampus en ASK-Stuwer aan de Buitencampus. Door een nauwe samenwerking tussen deze koepels wordt er een goede samenwerking bekomen op verscheidene gebieden, voornamelijk gesitueerd op het gebied van vertegenwoordiging.

VUAS vertegenwoordigt alle studenten en alle studentenclubs. Het is het aanspreekpunt van de UA naar de studenten toe en is het aanspreekpunt voor de studenten naar de de UA. De koepels ASK-Stuwer en Unifac organiseren in naam van VUAS jaarlijks de verkiezingen voor studentenvertegenwoordigers en zorgen ook voor de vertegenwoordiging bij de rectorverkiezingen. Naast het coördineren van de studentenvertegenwoordigers, zijn we ook actief in het onderling contact tussen clubs. Via een maandelijkse vergadering (Kringraad), coördineren we de werking van onze clubs, zorgen voor onderline samenspraak en verzorgen de subsidies.

Naast het organiseren van deze vertegenwoordiging, zorgt VUAS er ook voor dat de studenten geïnformeerd worden wat er reilt en zeilt op de campus, door middel van de website, informatieve boekjes (UA Snelkrant en Unifac Post), e-mails etc. Verder zijn we eveneens actief in het begeleiden van nieuwe studenten op de UA infodagen en Jobbeurzen voor laatste en voorlaatstejaars.

VUAS is er voor iedere UA student, ongeacht jaar of richting.

Voor meer informatie kan u altijd terecht op info@vuas.be of de volgende mensen bereiken via hun UA mail. Meer informatie over de oprichting van VUAS en de rechten en plichten van VUAS kan je vinden in het statuut van de UA student